Zkušenosti s praktickým lékařstvím

Kromě MUDr. Marie Jurnové se v naší ordinaci v Třinci budete pravidelně potkávat také se sestrou Kristinou Waclawczikovou. Obě z nás mají za sebou mnohaletou praxi při péči o dospělé pacienty, během níž se nám podařilo nasbírat řadu cenných praktických zkušeností i dovedností. Věříme, že míra zkušenosti je jedním z určujících kritérií pro volbu spolehlivého praktického lékaře a svou dlouholetou praxi považujeme za jednu ze svých největších výhod, která nám pomáhá k bezchybným diagnózám, účinné léčbě, ale také ke vstřícné a otevřené organizaci ordinace.

MUDr. Marie Jurnová vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspěšně odpromovala v roce 1980. Má za sebou již více než třicetileté zkušenosti při lékařské péči o dospělé pacienty, většinu z nich z vlastní lékařské praxe v Třinci, kde působí až do současnosti.