Naše kompletní služby

Preventivní péče

V naší ordinaci pokládáme preventivní lékařskou péči za nesmírně důležitou součást zdravého životního stylu jako celku. Každý pacient má nárok na bezplatnou preventivní prohlídku jednou za dva roky. Jejím cílem je doplnění anamnézy, průběžná kontrola Vašeho zdravotního stavu (včetně vyšetření zraku a sluchu, změření krevního tlaku nebo vyšetření kůže) a monitorování různých rizikových chorob podle věku, popř. pohlaví (jde např. o vyšetření prsů pro ženy starší 25 let s rizikovými faktory, pravidelné vyšetřování koncentrace cholesterolu v desetiletých intervalech od 30 let věku nebo vyšetření EKG od 40 let věku). Naším cílem je přistupovat k těmto vyšetřením s maximální důkladností, abyste mohli zůstat klidní, že máte vývoj svého zdraví pod kontrolou.

Očkování

Jednou z účinných forem prevence je i aplikace očkovacích látek. Povinnost nechat se očkovat je v dospělém věku podstatně nižší než v dětství (jediným očkováním, které je třeba absolvovat pravidelně, je očkování proti tetenu, které se provádí v deseti- až patnáctiletých intervalech. Zároveň ale samozřejmě existuje široká škála nadstandardních očkovacích látek, které mohou dospělí pacienti využít: v naší ordinaci tak nejčastěji očkujeme především proti klíšťové encefalitidě, chřipce nebo hepatitidě. Budete-li mít o některé z takových očkování zájem, ale nejste si jisti, co přesně očkování obnáší (z hlediska účinnosti, nutnosti aplikovat látku několikrát apod.), rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace přímo v ordinaci.

Léčebná péče

V rámci léčebné péče v naší ordinaci se pravidelně věnujeme např. pacientům s vysokým krevním tlakem nebo lehčím diabetikům. Provádíme odběry biologického materiálu spolu s následnou laboratorní analýzou, vyšetření EKG, testy okultního krvácení, měříme krevní srážlivost a další. Pro zjištění bakteriálního, resp. virového původu onemocnění máme k dispozici možnost vyšetření CRP, abychom mohli následně adekvátně nasadit léčbu antibiotiky.

Naše další služby:

 • posouzení zdravotní způsobilosti
  • zbrojní průkaz
  • potvrzení ke studiu
  • řidičský průkaz
  • potravinářský průkaz aj.
 • návrhy na lázeňskou péči
 • předoperační vyšetření
 • závodní péče